Indienen abstract gesloten
Het indienen van een abstract/case report voor de Intensivistendagen 2017 is niet meer mogelijk.